Wysyłka i zwroty

Produkty zakupione w sklepie dostarczane są Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej „DPD” , wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą elektroniczną wysłaną na email.

Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku do godziny 12:00, zamówienia skierowane do wysyłki po godzinie 12:00 są odbierane przez kuriera dnia następnego. Jeśli paczka zostają skierowana do wysyłki w piątek po godzinie 12:00 kurier odbierze ją dopiero w poniedziałek.

Przesyłki za pobraniem realizujemy tylko do 1000 zł.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w ich posiadanie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Antler Daniel Szczepkowski
ul. Kościelna 9/4
72-300 Gryfice
kom. 531-320-234

e-mail:  pureantlers.contact@gmail.com
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres email lub pocztą na adres firmy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Antler Daniel Szczepkowski
ul. Kościelna 9/4
72-300 Gryfice
kom. 531-320-234

e-mail:  pureantlers.contact@gmail.com

– Ja/My(*)……………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)……………………………………………………………………………………………………………. umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/oświadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Nr zamówienia…………………………………………
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………..
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………..
– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
– Data………………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Antler Daniel Szczepkowski świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Antler Daniel Szczepkowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Antler Daniel Szczepkowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Antler Daniel Szczepkowski
ul. Kościelna 9/4
72-300 Gryfice
kom. 531-320-234

e-mail:  pureantlers.contact@gmail.com

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Antler Daniel Szczepkowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Antler Daniel Szczepkowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pureantlers.contact@gmail.com

Antler Daniel Szczepkowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zostaną Państwo poinformowani o każdej zmianie statusu swojego zamówienia drogą mailową.